Oled

 

toitumise

eeskuju

Programmist
Registreerimine

Rimi Eeskuju programmi reeglid ja -tingimused

 1. Kampaania Korraldaja on Rimi Eesti Food AS, registrikood 10263574, aadress: Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Harjumaa.
 2. Kampaania Läbiviija on La Ecwador, registrikood 10282034, aadress: Merivälja tee 40 Tallinn Harjumaa 11911
 3. “Rimi Eeskuju programm” on peredele suunatud tasakaalukat toitumist propageeriv tegevustik, kuhu kaasatakse kuni kuus perekonda. Programmi valitud perekonnad saavad igal kuul vähemalt kaks ülesannet, mis aitavad kõigil pereliikmetel oma toitumisharjumusi parendada. Ülesannete lahendusi Rimi sotsiaalmeedias ja teistes kanalites tutvustades muutuvad Osalejad eeskujudeks tuhandetele Eesti perekondadele. Programmi lõpus valitakse sotsiaalmeedia vahendusel eeskuju programmi edukaim perekond, kes pälvib auhinna.
 4. Programm kestab 12.04–31.10.2021, sh registreerimisperiood ning programmi lõpetamine.
 5. Programmi läbiviimise kord on kehtestatud programmi Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik programmi Korraldaja otsused tegevustiku läbiviimisel on lõplikud ning kõigile programmis Osalejatele kohustuslikud.
 6. Programmi peaeesmärgiks on tõsta ühiskonna teadvust laste tasakaalustatud toitumisest ja tervislikest valikutest. Programmis osalevate perede (edaspidi: Osalejad) eesmärgiks on erinevate ülesannete kaudu õppida tasakaalustatud toitumise ning toiduvalmistamise kohta ja jagada uusi teadmisi, nippe või tähelepanekuid avalikult.
 7. Programmis saavad osaleda perekonnad. Perekonnatüüp või -liikmete arv ei ole kehtestatud. Oluline, et peres kasvab vähemalt üks 4–8-aastane laps ning, et peres on vähemalt üks lapsevanem/eestkostja, kes on programmis osalemise kontaktisik.
 8. Programmi käigus täidavad Osalejad igakuiseid ülesandeid ning esitavad need Korraldaja, kes avaldab need Eeskuju-veebis. Esitatud ülesannete põhjal valib publik programmi lõpus oma lemmiku, kes pälvib auhinna ning Eeskuju 2021 tiitli. Hääletus viiakse läbi sotsiaalmeedias oktoobris.
 9. Eeskuju programmi auhind on rahaline:
  1. koht: 1500 EUR
  2. koht: 1000 EUR
  3. koht: 500 EUR
 10. Võitjad selgitab välja publik sotsiaalmeedias perekondade vahel, kes on kõik ülesanded õigeaegselt sooritanud ja esitanud.
 11. Lisa- või eriauhindade jagamise osas jätab Korraldaja endale õiguse otsustada nende välja andmise või jagamise programmi käigus.
 12. Programmis Osaleja poolt programmi korraldamise tingimuste eiramise või programmi Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral (programmi Korraldajal ei õnnestu Osalejaga kontakti saada tema poolt edastatud kontaktandmetel jmt), mis ei ole tingitud programmi Korraldaja süüst, ei vastuta Korraldaja programmis Osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
 13. Programmi Korraldajal on ühepoolne õigus lõpetada programm ja lõpetada auhindade väljaandmine vääramatu jõu, reeglite olulise rikkumise või kuritarvitamise asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kodulehel rimi.ee ja saates kirja Osalejate kontaktaadressidele.
 14. Kõik pretensioonid seoses programmi korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult programmi Läbiviija esindajale e-maili rimi@laecwador.ee
 15. Programmi lisainfo asub interneti aadressil rimi.ee/eeskuju.
 16. Programmi Korraldajal on õigus käesolevaid reegleid ühepoolselt muuta või parandada, teatades sellest programmi kodulehel rimi.ee/eeskuju.
 17. Programmis Osaleja nõustub programmis osalemisega enda isikuandmete töötlemisega Eeskuju programmi eesmärkide saavutamiseks. Isikuandmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ega edastata kolmandatele isikutele.
 18. Programmis Osalejal ei või programmi tegevusperioodil, st 01.05–31.10.2021, olla kehtivaid koostööprogramme teiste toidukaupu müüvate jaekaubandusettevõtetega või ta on sellest teavitanud programmi Korraldajat.
 19. Privaatsuspoliitika on leitav: rimi.ee/Privaatsuspoliitika/kampaaniamangude-isikuandmete-tootlemine

 

Konkursi käik ja võitjate väljaselgitamine:

 1. Eeskuju programmis osalemiseks on vaja oma perekonna osalus registreerida Eeskuju programmi veebilehel rimi.ee/eeskuju .
 2. Osalejateks võivad olla perekonnad, kuhu kuulub vähemalt üks täisealine lapsevanem või eestkostja, kes on programmis kontaktisik ning vähemalt üks 4–8-aastane laps. Perekondade suurus, laste arv või perekonna tüüp ei ole programmi Korraldaja poolt rohkem piiritletud.
 3. Programmis Osaleja kontaktisik valdab eesti keelt suhtluskeelena.
 4. Registreerimisel tuleb teada anda oma perekonna liikmete arv, nende nimed ja vanused ning kontaktandmed, sh lühitutvustus oma perekonnast. Samuti tuleb kinnitada, et registreerija on tutvunud programmi tingimuste ja reeglitega.
 5. Registreerimise I laine lõppeb 23.04.2021, see tähendab, et Korraldaja tutvub selleks kuupäevaks esitatud avaldustega ning valitakse välja sobivad Osalejad. Kui 23.04.2021 pole piisavalt sobivaid Osalejaid registreerinud, avab Korraldaja registreerimise II laine, mis kestab hiljemalt kuupäevani 30.04.2021.
 6. Korraldaja valib välja potentsiaalsed Osalejad, tutvub nendega ning teeb põhjaliku programmi tutvustuse. Kui Osalejad on tutvunud täielikult programmis osalemise tingimustega ning on Korraldaja poolt sobivad, nimetab Korraldaja nad programmis Osalejaks.
 7. Programmi Osalejad avaldatakse programmiveebis ja/või Rimi omakanalites hiljemalt 03.05.2021.
 8. Osalejatele on kõikidel ülesannete sooritamise kuudel (st. mai, juuni, september) ette nähtud Rimi kinkekaart väärtuses 100 EUR, millega soetada ülesannete teostamiseks vajalikke vahendeid. Kinkekaartide kättesaamine lepitakse kokku Osalejatega individuaalselt.
 9. Programm koosneb kolmest etapist. Igas etapis tuleb Osalejal esitada 1) vähemalt üks retsept (st võib olla ka mitu retsepti) etteantud teemal, sh selle juhend, lühikirjeldus ja pilt või/ja video; 2) lisaülesanne vastavalt kuule. Eelistatud on kõikide ülesannete sooritamisel esitada nii video- kui fotomaterjali. Kõik ülesannete sooritused tuleb edastada programmi Läbiviijale aadressil rimi@laecwador.ee. Iga etapp kestab ühe kalendrikuu (mai, juuni ja september 2021) ning jooksvalt avaldab programmi Korraldaja ülesannete sooritused programmi veebis kui Rimi kanalites vastavalt soovile.
 10. Ülesanded on välja töötatud nii, et neid on võimalik sooritada pereringis, rikkumata Vabariigi Valitsuse sätestatud Covid-19 pandeemiast tingitud piiranguid ja reegleid.
 11. Ülesanded on:
  1. 01.05.–31.05.2021 retsept teemal „Mõnusa pühapäeva hommikusöök“ ja lisaülesandena tutvustav video oma perekonnast (Korraldajaga kokkuleppel võib video asendada ka foto- ja blogipostitusena);
  2. 01.06.–30.06.2021 retsept teemal „Köögiviljaderohkelt värviline õhtusöök“ ja lisaülesandena video koos (st kogu perekonnaga) poes (e-poes) käimisest (Korraldajaga kokkuleppel võib video asendada ka foto- ja blogipostitusena);
  3. 01.09.–30.09.2021 retsept teemal „Pidupäev“ (jaanipäev, taasiseseisvumispäev, pereliikme sünnipäev vms.) ja lisaülesandena video koos kokkamisest (Korraldajaga kokkuleppel võib video asendada ka foto- ja blogipostitusena).
 12. Videod tuleb esitada Korraldajale faili-vormis, mitte üleslaetuna YouTube’i, Vimeo, IGTV vms. videojagamisplatvormidele.
 13. Edastades video-, teksti- ja fotomaterjalid, annab Osaleja õiguse Rimil kasutada neid Eeskuju programmi materjalidena.
 14. Iga kuu ülesanded võib esitada üheaegselt kui ka jooksvalt. Hilisem kuupäev tööde esitamiseks on jooksva kuu viimane tööpäev, st 31.05.21; 30.06.21 ja 30.09.21.
 15. Kõikide kuude ülesanded edukalt ning õigeaegselt sooritatud perekonnad osalevad publikuhääletusel, millega selgitatakse välja programmi võitja. Hääletamine kestab 11.–22.10.2021 Rimi sotsiaalmeediakanalitel ning viiakse läbi Like/meeldib reaktsioonide kaudu – võidab enim reaktsioone pälvinud Osaleja.
 16. Võitja kuulutatakse välja ning auhinnatakse finaalüritusel, mille täpne vorm selgub jooksvalt.
 17. Programmi Korraldaja tasub auhindadelt kõik ettenähtud riiklikud maksud.
 18. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele. Vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel on Korraldajal õigus Programm ühepoolselt katkestada, teatades sellest rimi.ee veebilehe vahendusel.
 19. Läbiviija teavitab auhindade saajaid võidust Rimi registreerimiskontol esitatud kontaktandmete kaudu, kas kirjalikult e-maili, lühisõnumi või suuliselt telefonikõne teel.
 20. Võitjatega võtab ühendust Kampaania Läbiviija ning lepitakse kokku auhindade üleandmine.
 21. Auhindu ei vahetata teiste auhindade vastu. Kampaania Korraldaja võtab enesele vastutuse kõigi võitudega seotud seadusjärgsete maksude tasumise eest.
 22. Juhul kui võitjaga ei ole õnnestunud ühendust saada enne 30. novembrit 2021 on Korraldajal õigus auhinda mitte väljastada.
 23. Kõik pretensioonid seoses programmi korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata programmi läbiviijale, Agentuur La Ecwadorile aadressil rimi@laecwador.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 14 tööpäeva jooksul.

© RIMI EESTI FOOD AS
+372 53 972 244
info.ee@rimibaltic.com
Kampaaniareeglid

Sotsiaalmeedia